Bakgrunn

Mandag 1. august var det oppstart for rehabiliteringsprosjektet av Gjerdrums vei 12. Bygget var opprinnelig oppført i 1854 og fungerte som et spinneri fra 1864, men har hatt mange bruksområder siden den tid. Nå skal bygget huse studentboliger og det medfører at tomten vil være avsperret for byggearbeider i en periode på 16 måneder. Prosjektet skal stå ferdig julen 2017 og omfatter oppgradering og fornying av eksisterende bygg samt noen mindre utomhusarbeider.

 

Nøkkelopplysninger

 

Sted: Nydalen, Oslo

Areal: 11450 m²
Oppdragsgiver: Fredensborg Norge AS
Type prosjekt: Ombygging
Antall leiligheter: 263
Mål for sorteringsgrad: 90%

 

Beliggenhet