GOD JUL

Julelunsj

Byggherren Fredensborg inviterte i dag til julelunsj for alle fagarbeidere på byggeplassen. Nypa Storkiosk grillet mange hamburgere som ble tatt godt imot.

Utstyrsmontasje er nå i full gang å man begynner å se leilighetene ta form.

Ting forandrer seg...

Det første bilde ble tatt i august 2016. Gamle kontorlokaler ble revet og nye vegger er nå satt opp for leilighetene som kommer.

Stillas langs Gjerdrums vei 12

Det blir i dagene satt opp stillas langs fasaden i Gjerdrums vei 12. Dette for å utbedre en snart 150 år gammel fasade og fullføre utvendige arbeider rundt nyinnsatte vinduer. Stillaset plasseres på deler av fortauet men det vil fortsatt være mulig å bruke. Stillaset dekkes med heldekkende duk.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Atrium skal bort

Nå skal snart atrium rives. Glasstak, heis og trapper som ble etablert på 80-tallet vil bli revet og ute- rom/areal vil etter hvert bli etablert. Dette for å skape lyse, luftige og hyggelige forhold for de leiligheter som vetter inn mot gårdsrommet.

Arbeidet med rivingen vil starte medio juli og pågå i ca. 3 uker.

Bygging av trapp

Det skal bygges to hovedtrapper fra første til femte etasje. Nå er det åpnet opp sånn trappen kan bygges opp og en stålsøyle er satt opp for å hjelpe til med bæringen. Trappen kommer ferdig produsert fra repos til repos, og heises på plass og boltes sammen.

BIM-kiosk

Det har kommet BIM-kiosk på byggeplassen. I BIM-kiosken kan man se på modellen i 3D, åpne tegninger og registrere HMS og kvalitets avvik. Det kommer også til å komme en printer, sånn at det går an å skrive ut snitt i modellen eller  tegninger. Vi håper at Bygnings Informasjons Modellen (BIMen) kan brukes til effektiv koordinering mellom fagene og god informasjonsflyt på byggeplassen.  

 Delvis avsperring av Gjerdrums vei

I perioden fra 6. februar til 15. april vil det noen dager være behov for å sperre av deler av Gjerdrums vei, når det skal skal montere nye vinduer i fasaden ut mot veien.

Avsperringene vil bli satt opp ved behov og vil bli tatt ned igjen hver kvelden. Sperringer vil bare bli satt opp de dagene hvor vinduene på fasaden ut mot veien skal byttets.

 

 

 

Det vil være åpent et felt for biler og det vil være tilrettelagt for passering for fotgjengere.

Vi skal etterstrebe stenge av det ene feltet så sjeldent som overhode mulig. Vi beklager på det sterkeste den ulempen dette vil medføre for alle som bruker veien.

Oppstart enkling

Nå har oppbygging av vegger i 5 etasje startet. Veggene enkles, det vil si at den ene siden av veggen bygges først, så monteres rør og andre tekniske komponenter, før veggene lukkes. Hovedføringene til sprinkel er montert i 5 etasje og montering av rør i baderomssjaktene er i ferd med å starte opp.

Funn på byggeplassen

Når et så gammelt bygg som dette rives, finner man ofte mye rart. Sånn som denne pakkseddelen fra 1966.

Opparbeiding av råbygget

Etter at alt er revet starter arbeidet med å gipse søyler og himlinger. Dette gjøres for å rette opp skjevheter og for å ivareta brannkravene. Dette arbeider har startet i de tre øverste etasjene og vil fortsette etasje for etasje nedover.

Snart ferdig revet

Nå er det ferdig revet i 2.-5. etasje. Det gjenstår enda litt arbeid i 1. etasje og i underetasjene mot torget. Rivearbeidene vil i hovedsak være ferdig til jul. Dette medfører at det vil være mindre plagsomt støv for forbi passerende på baksiden. Det vil derimot være mye aktivitet på forsiden ved torget, med transport av avfall til og fra kontainere og utskifting av kontainere. Det er derfor veldig viktig at alle som kjører inn på plassen ser seg ekstra for og at gående forsikrer seg at de blir sett når de passerer torget.

HMS-kvarter

Første mandag i måned startes dagen med et HMS-kvarter. Her informeres det om hva det er viktig å passe på i perioden framover og hvilke områder vi kan bli bedre på når det kommer til HMS. Denne gangen ble handlingsplanen ved ulykke tatt opp, slik at alle vet hva de skal gjøre hvis det skjer en ulykke og hvor de kan finne informasjon om dette. Tilstede var alle som er på byggeplassen og en representant fra byggherren.

Miljøet er viktig for oss!

I bygge bransjen genereres det mye avfall ute på byggeplassen. For å spare miljøet har vi som mål å ha en sorteringsgrad på over 90%, slik at mest mulig blir resirkulert. Dette har vi greid på flere av våre byggeplasser og det er et mål det er viktig for å oss i Backe Forny å nå også på Campus G12. 

Feil telefonnummer på nabovarsel 

Det er oppgitt feil telefonnummer på kontaktpersonene på nabovarselet. Det skulle stått:

Prosjektleder Jarle Gehrken: 94013492

Anleggsleder Lars Aasen: 92682266

Vi beklager veldig at denne feilen har oppstått!

Støvende arbeider

Det pågår nå støvende arbeider på grunn av innvendig riving. Dette kan påvirke forbipasserende når de passerer på baksiden av bygget. Vi prøver å unngå at dette skal plage forbipasserende, men vi oppfordrer allikevel de som passerer til å følge litt ekstra med. Er det spørsmål eller tilbakemeldinger, kom gjerne innom byggeplasskontoret eller bruk tilbakemeldingsskjemaet på denne nettsiden. 

BIM og

3D-skanning

Ved hjelp av 3D-skanning er det mulig å få et nøyaktig grunnlagt å jobbe etter, selv på gamle eksisterende bygg. 3D-skannen blir brukt til å lage en bygningsinformasjonsmodell (BIM). BIMen blir blant annet bruk til planlegging og kvalitetssikring underveis i byggeprosessen. I dette byggeprosjektet har bygningskroppen blitt skannet, som vist på bildene under. Etter hvert som det blir revet etasje for etasje innvendig, vil hver enkelt etasje bli skannet. Slik blir BIMen en mest mulig nøyaktig kopi av det eksisterende bygget.